Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017 10:53

 

  REPREZENTACJE

  •  Seniorzy
 
  Juniorzy
  
•  Juniorzy Młodsi

  •  Młodzicy

    MISTRZOSTWA

  •  Seniorzy 2016
  
  Juniorzy 2016
  
•  Juniorzy Młodsi 2016

  •  MM Młodzików 2016

  •  Puchar Polski 2016

  •  Młodzieżowiec 2015

  •  Regulamin Zawodów

  •  MISTRZOWIE POLSKI

     KALENDARZ

  •  Seniorzy
  
  Juniorzy
  
•  Juniorzy Młodsi

  •  Młodzicy

     SÊDZIOWIE

  •  Adresy
  
  Sêdziowie LEN i FINA

  •  Udział 2015/2016

  •  Udział 2014/2015

   Udział 2013/2014

   Udział 2012/2013

  •  Przepisy Gry

PUCHARY EUROPY

  •  Liga Mistrzów 2014/15
  
  Euro Cup 2014/15

  •  HISTORIA P.E.

  TURNIEJE M.NAR.

  •  EU Nations Malta

  •  Puchar Ostrowca 2016

  •  EU Nations Jun.Wiedeń

  •  Puchar Słowianki 2016

  •  Turniej Jun.Mł. Wilno

  •  Puchar Karpat 2015

  •  Baltic States 2015

  •  Puchar Ostrowca 2015

  •  Puchar Słowianki 2015

IMPREZY GŁÓWNE

 2015-16

  •  Mistrz.Europy 2016-Finał

  •  Mistrz.Europy 2016-elim

  •  M.Œ.Juniorów 2016

  •  M.E.Juniorów 2016-Finał

  •  M.E.Juniorów 2016-elim

  •  Liga Œw. FINA 2016

  •  Mistrzostwa Œwiata 2015

  •  M.Œ.Juniorów 2015

  •  M.E.Juniorów 2015-Finał

  •  M.E.Juniorów 2015-elim

  •  Uniwersjada 2015

  •  Development 2015

 

AUTONOMICZNY KOMITET PIƁKI WODNEJ

01- 813 WARSZAWA  ul.Marymoncka 34,  skr.pocztowa 37, tel: (22) 8353589,   fax: (22) 8353983

  e-mail: sznajder@nexum-windykacja.pl, PKO S.A. II O/Warszawa 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132

 
|KLUBY | TURNIEJE SPLASH-BALL | GALERIE ZDJÊÆ | GALERIA SŁAW | ARCHIWUM | LINKI | PZP | GŁÓWNA|

 

KOMITET TECHNICZNY PIŁKI WODNEJ NA LATA 2016-2020

 

IMIÊ

I NAZWISKO

FUNKCJA

ADRES

KORESPODNENCYJNY

TELEFON

Dominik

SZNAJDER

PEŁNI„CY OBOWI„ZKI
PRZEWODNICZ„CEGO

sznajder@nexum-windykacja.pl

665073207

Łukasz

KRÓL

VICE-
PRZEWODNICZ„CY

krol.lukasz@hotmail.com

668664418

Ignacy

STÊPIŃSKI

SEKRETARZ

01-963 WARSZAWA

ul.Wrzeciono 33/81

istepinski@pm.waw.pl

608671495

Krzysztof

BEDNAREK

CZŁONEK

90-437 ŁÓD

Al.Koœciuszki 80/82

              kbednarek@ocmer.com.pl

 

603064853

Julia

OLEKSÓW

CZŁONEK

01-625 WARSZAWA

ul. Mickiewicza 65/46

julia.oleksow@legia.home.pl

884949885

Krzysztof PACZYNA

CZŁONEK

41-902 BYTOM

Al.Legionów 31/7

paczi7@interia.pl

504110822

Tomasz

RÓŻYCKI

CZŁONEK

biuro@waterpolo-poznan.pl

730782802

Robert

SERWIN

CZŁONEK

seru@poczta.onet.eu 

501471175

 

AKTY STATUTOWE I REGULAMINOWE: