MISTRZOWIE POLSKI W PI£CE WODNEJ

UWAGA: szczegó³y kaædego turnieju na stronie ARCHIWUM

 

ROK/LATA

KLUB

2001

KSZO Ostrowiec Œw.

2002

£STW £ódŸ

2003

£STW Pocztowiec Uniqa £ódŸ

2004-6 £STW Pocztowiec £ódŸ
2007 £STW £ódŸ
2008 KS Arkonia Szczecin
2009-10 £STW £ódŸ
2011 £STW Uniwersytet £ódzki
2012 KS Arkonia Szczecin
2013-14 £STW Uniwersytet £ódzki
2015 £STW Ocmer Uniwersytet £ódzki
2016 KS Arkonia Szczecin
2017 £STW Politechnika £ódzka OCMER
2018 £STW Politechnika £ódzka OCMER
2019 £STW OCMER £ódŸ
2020 £UKOSZ WTS Polonia Bytom
2021 AZS Uniwersytet Warszawski
2022

£UKOSZ WTS Polonia Bytom

2023 £STW Politechnika £ódzka
2024

KS Alfa Gorzow Wlkp.

                                             NA GÓRŹ STRONY                                              STRONA G£ÓWNA